รายการแข่งขันประจำปี 2563

 

วันที่ สถานที่ รายการแข่งขัน หมายเหตุ
1 กุมภาพันธ์ 2563 สนามบางปะกง กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.ฉะเชิงเทรา กอล์ฟประเพณี 3 การไฟฟ้า ภาพกิจกรรม
26 กุมภาพันธ์ 2563 สนามวินเซอร์ปารค์ แอนด์ กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ กอล์ฟรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 ภาพกิจกรรม
29 กุมภาพันธ์ 2563 สนามไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครปฐม กอล์ฟภายในครั้งที่ 1 ภาพกิจกรรม
27 มิถุนายน 2563 สนามนอร์ทเธิร์น รังสิต กอล์ฟคลับ จ.พระนครศรีอยุธยา กอล์ฟภายในครั้งที่ 2 รายละเอียด
7 สิงหาคม 2563 สนามกอล์ฟบางไทร คันทรี คลับ จ.พระนครศรีอยุธยา กอล์ฟเกษียณฯ ภาพกิจกรรม
5 ธันวาคม 2563 สนามวังน้อย เพรสทีจ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จ.พระนครศรีอยุธยา กอล์ฟภายในครั้งที่ 5 ภาพกิจกรรม
12-13 ธันวาคม 2563 สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 27th EGAT Invitational Golf Cup 2020 ภาพกิจกรรม