รายการแข่งขันประจำปี 2565

 

วันที่ สถานที่ รายการแข่งขัน หมายเหตุ
12 มีนาคม 2565 The Wangnoi Ayutthaya กอล์ฟภายในครั้งที่ 1 ผลการแข่งขัน
23 เมษายน 2565 The Pine Golf Club กอล์ฟภายในครั้งที่ 2 ผลการแข่งขัน
18 มิถุนายน 2565 Dynasty Golf & Country Club กอล์ฟภายในครั้งที่ 3 ประกาศ Pairing
กรกฎาคม 2565   กอล์ฟภายในครั้งที่ 4  
สิงหาคม 2565   กอล์ฟผู้เกษียณ  
พฤศจิกายน 2565   กอล์ฟภายในครั้งที่ 5  
ธันวาคม 2565   กีฬาสี