ติดต่อชมรม

 

ชมรมกอล์ฟ กฟผ.

อาคารนันทนาการชั้น 2

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ : 0 2436 1563

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.